Rečnik srpskih reči i izraza

urogenitalan

urogenitalan - značenje

  • zoološki: koji služi lučenje mokraće i razmnožavanje; urogenitalni sistem pribor mokraćnospolni (svi organi tela koji služe lučenje mokraće i razmnožavanje: bubrezi, mokraćovod, mokraćni mehur, mokraćna cev. sa korenom žlezdom kao i svi spoljni organi).