Rečnik srpskih reči i izraza

urologija

urologija - značenje

  • medicinski: grana medicine koju ispituje i proučava bolesti mokraćnih organa i bavi se njihovim lečenjem, nauka o mokraći.