Rečnik srpskih reči i izraza

ušur

ušur - značenje

  • (Arapski) Desetak, ujam.
  • Deo brašna koji pripada mlinaru.