Rečnik srpskih reči i izraza

utikač

utikač - značenje

  • Stvar na kraju žice ili kabla koju umećete u utičnicu da biste omogućili protok ifnormacija ili energije.
  • Električni priključak.