Rečnik srpskih reči i izraza

utilitarizam

utilitarizam - značenje

  • 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha čovečjeg delanja korist i blagostanje, bilo pojedinca (individualni utilitarizam). bilo celine (socijalni utilitarizam). Osnivač utilitarizma kao etičkog sistema je Jeremija Bentam (1748-1832), po kome treba da je cilj što veća sreća za što veći broj", a radeći na opštem dobru, radimo i na sopstvenom; 2. pravno: shvatanje po kojem je pravu cilj da zaštiti samo izvesne interese, a ne da ostvari neku višu pravdu; glavni pretstavnik Rudolf Jering (Jhering, 1818-1892); 3. težnja da se u svemu traži samo lična korist.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja