Rečnik srpskih reči i izraza

uvo

uvo - značenje

  • trgovački: rok meničnog plaćanja, mesečni rok; uzo-menica menica čiji je rok plaćanja određen "a uzo"; a uzo (tal. a uso) prema običaju kod menica, po uobičajenom viđenju ili roku plaćanja, dve do četiri nedelje; a uzo dopio (tal. a uso doppio) po dvostrukom roku plaćanja.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja