Rečnik srpskih reči i izraza

uzukapio

uzukapio - značenje

  • pravno: sticanje prava na neku stvr dugim posedovanjem, dobivanje neke stvari zastarevanjem prava nekoga drugog na nju.