Rečnik srpskih reči i izraza

virtuelna brzina

virtuelna brzina - značenje

  • fiz. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pomeranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sileu ravnoteži, onda je zbir virtuelnih, tj. mogućih, radova ovih sila jednaku nuli za svamala pri danoj vezi virtuelna, tj. moguća, pomeranja napadnih tačaka.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja