Rečnik srpskih reči i izraza

Vizant

Vizant - značenje

  • Naziv Istočnog Rimskog Carstva (od vremena cara Konstantina do cara Teodosija).
  • Raniji naziv za Konstantinopolj, Carigrad, Istambul, Stambol.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja