Rečnik srpskih reči i izraza

zadaci

zadaci - značenje

  • Specifični ishodi koji se mogu meriti, koji kada su kompletirani mogu da dosegnu postavljene ciljeve.