Rečnik srpskih reči i izraza

zagnjurivanje

zagnjurivanje - značenje

  • Umakanje, uranjanje.