Rečnik srpskih reči i izraza

žakerija

žakerija - značenje

  • seljačka buna u Severnoj Francuskoj 1358 god., kojoj je bio cilj uništavanje plemstva (nazvano po nazivu Jacques bonhomme, tj. budalina Žak, kako su plemići prezrivo zvali seljake); otuda: seljačka buna, pobuna siromašnih staleža protiv bogatih.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja