Rečnik srpskih reči i izraza

žalon

žalon - značenje

  • voj. kolac za odmeravanje otstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni kočić sa barjačićem.