Rečnik srpskih reči i izraza

žandari

žandari - značenje

  • prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu; docnije: naziv za pojedine konjičke pukove; danas: čuvar javnog poretka i bezbednosti, policajac, redar, pozornik, pandur.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja