Rečnik srpskih reči i izraza

žandarm

žandarm - značenje

  • prvobitno, u Francuskoj: konjanik u teškom oklopu;
  • docnije: naziv za pojedine konjičke pukove;
  • danas: čuvar javnog poretka i bezbednosti, policajac, redar, pozornik, pandur. (fr.)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja