Rečnik srpskih reči i izraza

žargon

žargon - značenje

  • 1. pokvaren (ili: nerazumljiv, pogrešan) govor; naročit govor, poseban govor nekog društvenog reda, osobenost jednog govora; 2. sitno, kao čiodina glava, hijacintu slično kamenje žute i ljubičaste boje (upotrebljava se za ukras).