Rečnik srpskih reči i izraza

Zauvar

Zauvar - značenje

  • može ti biti korisno; neka ti se nađe