Rečnik srpskih reči i izraza

zaviriti

zaviriti - značenje

  • Naredba iz programskog jezika Bejzik koja korisniku omogućava da vidi sadržaj određen memorijske adrese. Korisnik tada može da ubaci (engl. poke) novu vrednost na tu adresu.