Rečnik srpskih reči i izraza

žbir

žbir - značenje

  • ranije u Italiji, naročito u crkvenoj (papskoj) državi: vojnički organizovani stražari i panduri; kod nas se upotrebljava u značenju: uhoda, špijun.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja