Rečnik srpskih reči i izraza

žerve

žerve - značenje

  • vrsta masnog francuskog sira, nazvanog po proizvođaču Žerveu (Gervais).