Rečnik srpskih reči i izraza

zeugma

zeugma - značenje

  • ret. figura pri kojoj se jedan predikat (glagol), koji zapravo pripada samo jednom subjektu, odnosi na više subjekata, ili kad se subjekat koji pripada smo jednom predikatu odnosi na dva ili vie predikata, napr: "Moje oči gledaju na pravednike, a uši na njihove vapaje".

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja