Rečnik srpskih reči i izraza

zgura

zgura - značenje

  • Livnička čađ, šljaka, materijal koji ostaje nakon sagorevanja rude (ital.)