Rečnik srpskih reči i izraza

žirafa

žirafa - značenje

  • zool. poznata dugovrata afrička životinja; mod. vrsta ženske frizure; muz. vrsta pijana, tzv. kavir-harva; fig. motka, visoka i suva žena, visok i suv muškarac.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja