Rečnik srpskih reči i izraza

žire

žire - značenje

  • [fr. jure, l. jurare zakleti se] onaj kojije zaklet; prav. član porotnog suda, porotni sudija, porotnik.