Rečnik srpskih reči i izraza

žiro-banka

žiro-banka - značenje

  • trg. banka u kojoj se novac prenosi sa jednoga na drugog prostim dopisivanjem i otpisivanjm.