Rečnik srpskih reči i izraza

žiro

žiro - značenje

  • [tal. giro, l. gyrus, gr. krug] trg. opticaj novca; prepisivanje (ili: pismeni prenos) menice ili bankovnog potraživanja sa jednog sopstvenika na drugog; mesto gde se trgovci sastaju radi zaključivanja poslova, berza; žiro obaveza obaveza žiranta da će platiti iznos menice na kooj stoji njegovo ime.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja