Rečnik srpskih reči i izraza

žiropter

žiropter - značenje

  • av. vazduhoplov teži od vazduha, sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikalnog, uspravnog stuba.