Rečnik srpskih reči i izraza

žongler

žongler - značenje

  • u Sred. veku: muzičar ili svirač koji je pratio trubadura; docnije: kkomedijaš, lakrdijaš, pajac; opsenar, veštak koji baca uvis pa dočekuje lopte, noževe, baklje i dr.; varalica, izmotavalo.