Rečnik srpskih reči i izraza

zoo-

zoo- - značenje

  • [gr. životinja] 1. predmetak u složenicama sa značenjem: životinja, životinjski.
  • [gr. životinja] 2. skraćen naziv za zoološki vrt.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja