Rečnik srpskih reči i izraza

zoohemija

zoohemija - značenje

  • nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja ispituje hemijske procese u živom organizmu.