Rečnik srpskih reči i izraza

zoohlorela

zoohlorela - značenje

  • biološki: jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksantela.