Rečnik srpskih reči i izraza

zoolatrija

zoolatrija - značenje

  • religiozno poštovanje izvesnih životinja (kod većine mnogobožačkih naroda), zasnovano na verovanju da se u njima kriju duhovi predaka.