Rečnik srpskih reči i izraza

zoonoze

zoonoze - značenje

  • pl. med. zarazne bolesti domaćih životinja koje mogu preći i na ljude koji dolaze u dodir s njima ili sa njihovim izmetinama (bedrenica, besnilo, sakagija i dr.)