Rečnik srpskih reči i izraza

zum

zum - značenje

  • Uređaj na fotoaparatu.
  • Naredba koja uvećava ili umanjuje sliku, menjajući izgled prikazanog dokumenta u prozoru.
  • Zujanje, brujanje, šum (eng.)